Als kind ben ik op vijfjarige leeftijd, in 1974 in Zutphen komen wonen. In mijn tienertijd ben ik verhuisd naar Warnsveld. In 2009 ben ik, naast mijn gewone werk, als vrijwilliger gaan werken bij de Dorpsraad, onder andere in het bestuur. Ik had altijd al interesse in politiek, maar het was in deze periode dat ik gemotiveerd werd om mij daadwerkelijk op dit vlak in te gaan zetten. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Het was in die tijd een speerpunt om meer jongeren actief te krijgen. Na één bestuursperiode heb ik dan ook, in 2013, het stokje doorgegeven aan een jongere.

Vervolgens ben ik de politiek ingegaan en kwam bij een lokale partij op de kieslijst te staan, op plaats 7. Het onverwachtse gebeurde: in maart 2014 werd ik met voorkeurstemmen gekozen.

Vier jaar lang heb ik mee mogen beslissen in de gemeenteraad van Zutphen. Ik heb in die jaren van alles voorbij zien komen, maar wat mij vooral is bijgebleven was de keuze van de toen voorgestelde burgemeester. Een toenmalig inwoonster was opgestaan omdat zij het niet met de voorgenomen keuze eens was. Zij kreeg bijval van andere inwoners waardoor er momenteel een andere burgemeester is. Dit was voor mij een belangrijke eyeopener: de stem van de burger telt!

In mijn vrije tijd doe ik aan paardenmennen. Hierbij is het belangrijk om constructief aan te sturen en in control te zijn. Soms is het goed om de leidsels te laten vieren maar het kan ook nodig zijn om ze kort te houden. De balans hierin vinden is iedere keer een uitdaging.

Ook in mijn privéleven is balans vinden een kunst. In mijn studie Bestuurskunde op Masterniveau gaat veel tijd zitten. Daar waar ik ruimte vind pak ik een module op. Je bent nooit te oud bent om te leren.

Een belangrijke motivatie voor mijn studie is meer inzicht krijgen in het fenomeen ‘besturen’. Ooit heb ik op school het begrip ‘trias politica’, het scheiden van de machten, geleerd. Dit is momenteel een belangrijk item omdat wij nu, mijns inziens, in de transitie zitten naar een andere bestuurscultuur. Over deze transitie heb ik in 2017 het essay ‘Tied by the system’ geschreven, met als leidraad ‘meer samenwerking en elkaar vinden in overeenkomsten, ongeacht politieke kleur en achtergrond’.

Ik wandel graag met mijn hond door de bosrijke omgeving van Zutphen en door haar oude binnenstad. Elke keer ontdek ik weer wat nieuws. De natuur, maar ook de historie van de stad zijn voor mij belangrijke onderwerpen. Het behoud ervan en toekomstige ontwikkelingen zijn essentieel. Ik laat mij dan ook graag informeren hierover. Een ander belangrijk punt is laaggeletterdheid, evenals het omgaan met digitale middelen. Ik streef ernaar dat deze items hoog op de agenda blijven. Maar een urgent punt is wel de eenzaamheid onder een steeds groter wordende groep inwoners. Dit is iets wat mij echt zorgen baart. Het betreft niet alleen maar ouderen; ook onder jongeren wordt eenzaamheid een steeds groter probleem.

Voor wie mij tegenkomt op straat: je mag mij altijd aanspreken. Als fractielid wil ik een klankbord zijn, en een bruggenbouwer tussen de inwoners en de gemeente. Dit betekent balans zoeken en bewust keuzes maken. Zutphen ligt mij na aan het hart; haar inwoners moeten gehoord worden.

Contact informatie

Zutphen – Warnsveld