Dat locatie Zutphen van het Gelre Ziekenhuis, verloskunde is inmiddels gesloten. Dat de SEH is afgeslankte vorm een soort plein gaat worden dat is niet uit te leggen. In de afgelopen jaren hebben beleidskeuzes van Den Haag er direct of indirect toe geleid dat er allerlei voorzieningen zijn verdwenen in diverse regio’s, ook Zutphen staat onder druk. Voorzieningen die voor inwoners van de gemeente Zutphen van waarde zijn, zoals de zorg en de toenemende druk op huisartsen.

De spoedeisende hulp, verloskunde en ziekenhuiszorg is eveneens op steeds grotere afstand van dorpen georganiseerd en nu ook van onze stad Zutphen. Gelre Ziekenhuis maakt de verkeerde keuze. Den Haag heeft zorgverzekeraars teveel macht gegeven. Waar stopt dit en welke gevolgen heeft dit voor onze inwoners?

Vaak praten wij over geld. Over de nadelen van marktwerving maar nog belangrijker en dat horen wij eigenlijk niemand zeggen. Kies Bewust Lokaal vindt het nog zorgwekkender dat dit gevolgen heeft voor kansenongelijkheid en de levensverwachting van onze inwoners! We horen er niemand over! Wij mochten niet al onze vragen stellen tijdens de laatste vergadering. Een gemiste kans!

Immers de verschraling van verschillende instellingen waaronder ons ziekenhuis, zorgt ervoor dat de levensverwachting en kansengelijkheid afneemt. (zie bron). Zodra de afdelingen sluiten in Het Gelre locatie Zutphen, nemen je kansen dus af! Beseft Den Haag dit? Beseffen de zorgverzekeraars dit? En vooral beseffen de ziekenhuisbesturen dit?

De meest gestelde vragen aan ons zijn: Waarom doen jullie niets? Dit kan toch niet, grijp in!  Stap naar de rechter, wat “zij doen” kan en mag niet! De wanhoop is hoorbaar, het onbegrip is voelbaar en de machteloosheid is zichtbaar. Hoe kan dit toch in een welvarend land als Nederland? Wij voelen met iedereen mee. Kies Bewust Lokaal begrijpt deze opmerkingen.

In Nederland brokkelen de voorzieningen steeds verder af en in Zutphen is dit nu ook voelbaar. Kies Bewust Lokaal maakt zich grote zorgen.

Vele vragen zijn al gesteld door de politiek en vele gesprekken zijn gevoerd en toch lijkt het weinig uit te halen. Het bestuur van het ziekenhuis gaat door en versnelt het proces zelfs!

Maandag 8 mei om 19.00 uur zal het onderzoek aan ons gepresenteerd worden. Het gaat over de gevolgen van de sluiting van de afdelingen in het Gelre voor onze gemeente.    Kies Bewust Lokaal heeft gevraagd om een onderzoek naar de effecten van de sluiting ziekenhuisafdelingen op de WMO. Wij hebben de motie aangehouden, aangezien dit meegenomen zou worden in het onderzoek welke het college zou laten uitvoeren. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten.

Ook zullen diverse leden van de tweede kamer langskomen en raadsleden uit omliggende gemeentes. Samen gaan wij het gesprek aan. Binnenkort is er een debat in Den Haag en wat wij kunnen doen is de tweede kamer leden van informatie voorzien waarom dit van belang is voor ons. Waarom onze inwoners geen 45 minuten moeten rijden voor zij bij een ziekenhuis aankomen. Waarom het riskant is dat inwoners naar Deventer, Doetinchem, Arnhem of Apeldoorn moeten voor een spoed bevalling of een acute spoed operatie. Aangeven welk effect dit heeft op onze begroting hoort daar ook bij. De druk op de WMO, druk op kinderen welke opgroeien in gezinnen waar de levensverwachting daalt of de kansengelijkheid in het geding is.

Kies Bewust lokaal staat ergens voor en willen er zijn voor onze inwoners. Voor de ondernemers en organisaties. Wij willen een gemeente zijn waar mensen prettig en gezond opgroeien, waar zij kunnen werken, wonen en leren. Met deze ontwikkelingen bij het Gelre Ziekenhuis komt dit steeds verder onder druk te staan.  

Onze gemeente is een kwetsbare gemeente met veel mensen welke afhankelijk zijn van een uitkering, de WMO en de diverse toeslagen. De gemeente Zutphen zet de afgelopen jaren steeds meer in om kinderen een goede start te geven, de eerste 1000 dagen zijn van belang voor een goede start om kansengelijkheid te vergroten. De raad heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in armoedebestrijding. Kies Bewust Lokaal knokt keihard voor kansengelijkheid. Daar draagt de sluiting van ziekenhuisafdelingen vooral verloskunde , niet aan bij!

Het grote probleem is altijd geld. Ook bij het ziekenhuis speelt dit de grootste rol. En hoe erg ook in ons werk komt dit nu ter sprake. Op onze begroting gaan wij de effecten terugzien. Wij zullen hier als raad wat mee moeten doen. Vandaar onze vraag onderzoek de effecten op de WMO. Wat gaan wij en wat gaan onze inwoners hiervan merken.

Kies Bewust Lokaal gaat erop toezien dat de kansengelijkheid gelijkgetrokken gaat worden dat de levensverwachtingen in Zutphen omhoog gaan in plaats van dalen. En daar zit niemand op te wachten!  Wij kiezen ervoor dat inwoners goede zorg dichtbij huis krijgen.

Wij kiezen bewust lokaal. Een lokaal ziekenhuis voor onze inwoners!

Bron Advies_Elke+regio+telt_Rli_ROB_RVS (1).pdf