“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons ziekenhuis behouden blijft” en dat de inwoners alle benodigde zorg kunnen ontvangen? Hoe kunnen we, met begrip voor de problemen, streven naar een volwaardig ziekenhuis in onze gemeente? Samenwerking, begrip, luisteren naar elkaar en het vermijden van aanvallen zijn hierbij essentieel. Wat kan de gemeenteraad doen om het ziekenhuis te behouden?

Afgelopen zondag heeft de fractievoorzitter van Kies Bewust Lokaal de andere fractievoorzitters via Teams uitgenodigd om de vergadering van maandag 8 mei voor te bereiden. Hieruit is een statement voortgekomen waar we redelijk achter stonden, hoewel we graag hadden gezien dat wat Kies Bewust Lokaal inbracht benoemd zou worden. Het was goed geweest dat er benadrukt zou worden dat we in Zutphen al te maken hebben met een groter probleem van kansenongelijkheid en een lagere levensverwachting. Uit onderzoek blijkt dat de sluiting van afdelingen in het ziekenhuis dit probleem verder kan verergeren, zoals bronnen aangeven. Helaas werd dit deel van het statement weggelaten toen het werd voorgelezen.

Tijdens de avond werd ons geadviseerd door onderzoekers dat we onze toon moesten aanpassen om zo meer effect te bereiken. Daarom hebben we opgeroepen om het statement aan te passen, omdat wij en nog twee andere partijen er niet achter konden staan. Er wordt geen inbreuk gemaakt op de mensenrechten, zoals blijkt uit het onderzoeksrapport, dus waarom dit dan toch vermelden?

Daarom verspreiden we nu ons eigen statement. Naast het statement moet ons meer van het hart. Wij voelden ons beperkt doordat er slechts twee vragen gesteld mochten worden door de hele raad, terwijl wij nog enkele belangrijke punten misten in het onderzoek. Het onderzoek zagen wij in de middag pas. Een goede voorbereiding van zondag was dus een gemiste kans. We hielden onze motie aan onderzoek effecten voor de gemeente naar mogelijke sluiting ziekenhuisafdelingen , waarin al vermeld stond dat het ons meer geld zal kosten, omdat al onderzocht zou worden wij zijn benieuwd of er straks wel nulmetingen zijn gedaan? Wordt er controle uitgevoerd en worden er extra middelen gereserveerd?

Helaas konden we hier niet verder op ingaan. Een openbaar en transparant bestuur is uiterst belangrijk voor Kies Bewust Lokaal, zo niet het belangrijkste. We merken dat steeds meer vragen en zaken per e-mail worden afgehandeld, waardoor we minder kunnen benoemen in de raad. In de raad is het moment waar inwoners ons kunnen aanspreken en waar wij als partij onze mening kunnen geven. Natuurlijk zijn er ook forums waar we informatie verzamelen, maar in de raad voeren we het debat! Daar stellen we officiële vragen. Als het aan Kies Bewust Lokaal ligt, zal dat zo blijven.

Deze avond begon al voor ons met de vraag waarom er een externe voorzitter aanwezig was. Hoewel het een competente vrouw is, vragen we ons af waarom dit nodig was en wat het heeft gekost. Wat was de toegevoegde waarde en wie heeft dit besloten? Naar onze mening had dit geld ergens anders aanbesteed kunnen worden.

Waarom mocht Apeldoorn niet aanwezig zijn? In onze ogen is Apeldoorn een belangrijke partner en we hebben iedereen nodig, elke stad, elke gemeente en elk dorp. Elk raadslid dat zijn stem kan laten horen om sluiting tegen te gaan, hebben we nodig, ook raadsleden uit Apeldoorn. Bovendien is Apeldoorn de hoofdvestiging. Waarom worden zij uitgesloten? Ze maken wel degelijk gebruik van ons ziekenhuis en in de toekomst mogelijk nog meer. Hebben ze de opmerking niet gehoord dat bepaalde afdelingen ook in Apeldoorn zullen sluiten?

Kies Bewust Lokaal is van mening dat we meer in gesprek moeten gaan met het ziekenhuis. Wat is er wel mogelijk en hoe kunnen we samen naar oplossingen zoeken? Laten we geen strijd aangaan, maar het gesprek aangaan. We moeten de Tweede Kamer opdracht geven om de kaders aan te passen en ervoor te zorgen dat er voldoende geld naar de ziekenhuizen en de zorg gaat. Bij winsten moeten ziekenhuizen eerst versterkt worden, in plaats van grote winstuitkeringen. Het is mooi dat er nu in de krant staat dat er een oproep tot debat komt, maar een debat alleen is niet genoeg. We moeten opdrachten geven en toezeggingen krijgen. Er zal een wetswijziging moeten komen, dus dienen we dit in en voeren we het debat daarover.

Na onze fractiebespreking van vanavond moesten we constateren dat de harde woorden van de PvdA en GroenLinks opmerkelijk zijn. Hebben zij dit ook gezegd in Meppel, Zoetermeer, etc? Bij alle ziekenhuizen die ons voorgingen, hadden zij dit al veel eerder moeten doen. Ik hoop dat ze hun woorden in daden omzetten, want dat lijkt de enige mogelijkheid te zijn. Laten we wel eerlijk zijn, dit had allang gemoeten via de Tweede Kamer, Eerste Kamer .. Laten wij hopen dat zij hun woorden in daden omzetten! En laten wij de krachten bundelen en samen optrekken en kijken naar mogelijkheden ipv onmogelijkheden.

Namens Kies Bewust Lokaal

Petra Ackermans Fractievoorzitter.