Kies Bewust Lokaal is de lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente Zutphen. Kies Bewust Lokaal staat open voor de mening van onze inwoners en zoekt actief de samenwerking. Dit leidt zeker tot beter bestuurlijk gedragen oplossingen en resultaten. Samen maken we onze stad en alle wijken tellen daarin mee.

Samen de stad mooier maken door en voor inwoners en ondernemers, dat zal ook voor de komende jaren ons doel zijn.

Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij die aan kunnen, samen met u, bewoners, instellingen, ondernemers en verenigingen.

Raads- en forumleden van Kies Bewust Lokaal zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Zij zetten zich in voor de belangen van Zutphen, de Hoven en Warnsveld en haar inwoners. De fractie staat voor  onafhankelijke gemeentepolitiek, zonder binding met welke landelijke partij ook. Met een puur op de gemeente gericht programma, probeert de fractie Kies Bewust Lokaal een positieve invloed uit te oefenen op een goed lokaal bestuur.

Iedere inwoner kan bij de fractie politieke vraagstukken onder de aandacht brengen, de fractieleden zoeken ook actief de inwoners en ondernemers op!