Op maandag 15 januari om 19.30 uur hebben diverse fracties tijdens een oordeelsvormende vergadering het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 besproken. Petra Ackermans fractievoorzitter was aanwezig bij deze oordeelsvormende vergadering. Een opvallend onderdeel van dit plan was het vraagstuk rondom cameratoezicht, een lang besproken onderwerp dat tot dan toe weinig voortgang had geboekt. De discussie richtte zich op de effectiviteit van cameratoezicht, alsmede de manier waarop dit kan worden ingezet zonder de privacy van de inwoners te schenden. Kies bewust Lokaal vind het van belang dat inwoners zich veilig voelen. De roep om camera’s wordt steeds groter al beseffen wij ook dat een groep inwoners er niet op zit te wachten. In Zutphen merken wij dat er veel camera’s zijn die als deurbel functioneren dit is niet voor niets. Het geeft de bewoner een veiliger gevoel. Wij vinden dat deze discussie te lang op een zijspoor gezet is. Natuurlijk moest er eerst beleid komen alleen waarom moet dat ruim een jaar duren? Vroegen wij ons af. In de afgelopen jaren hebben wij meer willen inzetten op blauw op straat, meer investeren in de BOA en zorgen voor een veiligere leefomgeving door woonoverlast goed aan te pakken. Camera toezicht is hierbij helpend.

Uit de documenten bleek dat Zutphen te kampen heeft met aanzienlijke problematiek. In de gemeente Zutphen zijn hoge registraties in vrijwel alle vormen van overlast en misdrijven. Een samenvatting van de overlast en misdrijven die in Zutphen boven het landelijk gemiddelde liggen, omvat onder andere: Overlast door verwarde personen, Overlast door alcohol en drugs, cybercrime, diefstal van fietsen en brom- en snorfietsen, diefstal af/uit/van overige voertuigen, Diefstal en inbraak in boxen, garages en schuren, bedreiging, mishandeling, zedenmisdrijven en de winkeliers hebben veel last van winkeldiefstal.

Gezien deze vele punten waar wij hoger dan het landelijk gemiddelde scoren, is het volgens de fractie van Kies Bewust Lokaal hoog tijd om daadkrachtig op te treden. Wij pleiten ervoor om, naast de reeds genomen maatregelen, ook in beperkte mate cameratoezicht in te zetten als een aanvullende maatregel om de veiligheid te waarborgen. Preventie van Criminaliteit.

Een van de belangrijkste voordelen van camerabeveiliging is het vermogen om criminaliteit te voorkomen. De aanwezigheid van bewakingscamera’s fungeert als een effectief afschrikmiddel voor potentiële criminelen. Wetende dat ze in de gaten worden gehouden, zijn individuen minder geneigd om strafbare feiten te plegen, waardoor de veiligheid van de gemeenschap wordt vergroot. Natuurlijk beseffen wij ons dat dit niet alles makend is maar wel een begin en hulpmiddel is extreme gevallen. Het wordt hoog tijd om Zutphen veiliger te maken. Eind januari zal de raad gaan stemmen mocht u ons nog willen informeren over dit onderwerp dan kan dit u kunt mailen naar de fractie op info@kiesbewustlokaal.nl