Raadslid Petra Ackermans

Moties ingediend in 2021

14-12-2021Motie: IJsselmeeuwen
13-12-2021Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen
13-12-2021Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol
15-11-2021Motie: Tweedeling binnen onze samenleving ivm aankomende kans op 2G
08-11-2021Motie: Terugdringen aantal huishoudens gebukt gaand onder schulden
11-10-2021Motie: Huisvesting Popcollege Zutphen
20-09-2021Motie: Geen sloop Baudartiuscollege
02-07-2021Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
02-07-2021Motie: Windturbineplannen binnen gemeentegrenzen expliciet staken
02-07-2021Motie: Gemeenteraad betrekken bij gemeentelijke rechtszaken
02-07-2021Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfase
26-04-2021Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
01-03-2021Motie: Regie op cultuur
25-01-2021Motie: Ondersteuning cultuursector
25-01-2021Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten

Schriftelijke vragen gesteld in 2021

04-10-2021Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen
30-08-2021Schriftelijke vragen opvang vluchtelingen Zutphen augustus 2021
26-04-2021Schriftelijke vragen over ‘herbestemming oude panden’
21-04-2021Schriftelijke vragen over hulp bij hoge nood
14-04-2021Schriftelijke vragen over Fietsveiligheid Rijkenhage
23-02-2021Schriftelijke vragen over Corona en gebruik openbare ruimte

Amandementen ingediend in 2021

13-12- 2021 Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen – Bouwen voor inwoners
13-12-2021Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 – Woonlastenverlaging door overgang naar schone energie
08-11-2021Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck – Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuur
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Jaarlijks bedrag programmabegroting tbv tegengaan woningnood (uitvoering initiatiefvoorstel en moties)
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Ondergronds brengen hoogspanningslijnen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Aankoop Hanzehof
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Onderhoud Hanzehof
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Kapitaallasten Hanzehof

Schriftelijke vragen gesteld in 2020

10-12-2020 Schriftelijke vragen over Coronagelden voor cultuur
27-11-2020 Schriftelijke vragen over voortgang en uitvoering project Horeca IJsselkade
27-11-2020 Schriftelijke vragen over jongeren en Oud & Nieuw
16-07-2020 Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad (aanvullende vragen)
18-06-2020 Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad
02-06-2020 Schriftelijke vragen over horeca IJsselkade
16-03-2020 Schriftelijke vragen met betrekking tot eventuele quarantainemaatregelen voor dak- en thuislozen
21-09-2020Motie: Aanwijzing Monument Vakschool voor Meisjes
13-07-2020Motie: Kastanje bomen kap opschorten
26-06-2020Motie: Stop de lokale bezuinigingen
08-06-2020Motie: Inhoudelijk debat over uitrol 5G
11-05-2020Motie: Buurtservice Zutphen behouden
20-04-2020Motie: Hoogspanning ondergronds

Welke amendementen heb ik ingediend 2020

DATUMAMENDEMENT
11-05-2020Amendement: Witte vleugel uitzonderen van te verkopen vastgoed
19-07-2019 Schriftelijke vragen inzake stichting Perspectief
30-04-2019Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot
25-01-2019Schriftelijke vragen over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven

Welke moties heb ik ingediend 2019

DATUMMOTIE
14-06-2019Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
20-05-2019Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
08-04-2019Motie: Hond Veilig Zutphen

17-12-2018
Motie: Kinderpardon
17-12-2018Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
18-06-2018Motie: B-FM in financiële problemen
23-04-2018Motie: Uitzettingen Afghaanse vluchtelingen
09-04-2018Motie: Uitzetting Naser Aziz

Raadslid Bert Jansen

Mijn schriftelijke vragen 2021

DATUMVRAAG
04-10-2021Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen

Welke moties heb ik ingediend 2021

Welke amendementen heb ik ingediend 2021

DATUMMOTIE
14-12-2021Motie: IJsselmeeuwen
13-12-2021Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen
13-12-2021Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol
08-11-2021Motie: Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingen
20-09-2021Motie: Behoud verloskunde in het Gelre ziekenhuis Zutphen
20-09-2021Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
02-07-2021Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
02-07-2021Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfase
26-04-2021Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
01-03-2021Motie: Eenzaamheid II
01-03-2021Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie
25-01-2021Motie: Ondersteuning cultuursector
DATUMAMENDEMENT
13-12-2021Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen – Bouwen voor inwoners
13-12-2021Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 – Woonlastenverlaging door overgang naar schone energie
08-11-2021Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck – Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuur
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de Stad
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad – onderdeel bibliotheek
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Ondergronds brengen hoogspanningslijnen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Aankoop Hanzehof
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Onderhoud Hanzehof
29-03-2021Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) – Lex silencio positivo
29-03-2021Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) – Cameratoezicht

DATUMONDERWERPSTEMMINGUITSLAG
14-12-2021Oprichting Zutphens Sport en accommodatiebedrijf (ZSA BV)VoorAangenomen
14-12-2021Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021VoorAangenomen
14-12-2021Motie: Menstruatie armoedeVoorAangenomen
14-12-2021Motie: Kan het anders, raad beter in haar rolVoorAangenomen
14-12-2021Motie: Regie op de invoering van de OmgevingswetVoorAangenomen
14-12-2021Corona middelen jeugd 2022VoorAangenomen
14-12-2021Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389VoorAangenomen
14-12-2021Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022VoorAangenomen
14-12-2021Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)VoorAangenomen
14-12-2021Motie: IJsselmeeuwenVoorAangenomen
13-12-2021Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen ZutphenTegenAangenomen
13-12-2021Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzenVoorVerworpen
13-12-2021Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningenVoorAangenomen
13-12-2021Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021VoorAangenomen
13-12-2021Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech RegioTegenAangenomen
13-12-2021Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen – Bouwen voor inwonersVoorAangenomen
13-12-2021Motie: Betaalbare wooncarrière in ZutphenVoorVerworpen
13-12-2021Amendement: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio – Opnemen eindtermijn zoekgebieden windenergieVoorVerworpen
13-12-2021Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 – Woonlastenverlaging door overgang naar schone energieVoorAangenomen
13-12-2021Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 – Geen houtpelletkachels in Transitievisie WarmteTegenAangenomen
15-11-2021Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in ZutphenTegenVerworpen
15-11-2021Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerkenVoorAangenomen
15-11-2021Motie: Tweedeling binnen onze samenleving ivm aankomende kans op 2GVoorAangenomen
15-11-2021Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzenVoorAangehouden
15-11-2021Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Duurzaam bouwenVoorAangenomen
15-11-2021Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningenVoorAangehouden
08-11-2021Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijkVoorAangenomen
08-11-2021Programmabegroting Zutphen 2022-2025VoorAangenomen
08-11-2021Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat BolwerckVoorAangenomen
08-11-2021Motie: Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingenVoorAangenomen
08-11-2021Motie: Terugdringen aantal huishoudens gebukt gaand onder schuldenVoorAangenomen
08-11-2021Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 – Schrappen budgetten huisvesting Stadhuis en organisatie en ziektevervangingVoorVerworpen
08-11-2021Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 – Middelen voor betaalbare woningenVoorAangenomen
08-11-2021Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 – Schrappen uitgave voor projectleider tegengaan ondermijningVoorAangenomen
08-11-2021Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 – Schrappen extra uitgave voor uitvoeringsbudget fysieke domeinVoorAangenomen
08-11-2021Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 – Schrappen extra uitgave voor uitbreiding formatie inhuur wonen en groeiVoorVerworpen
08-11-2021Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck – Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuurVoorVerworpen
11-10-2021Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijkVoorAangehouden
20-09-2021Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) en Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)VoorAangenomen
20-09-2021Voorbereidingsbesluit gebied “Fort de Pol”VoorAangenomen
20-09-2021Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Hoveniersweg 16, Zutphen’VoorAangenomen
20-09-2021Vaststellen Verordening vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Zutphen 2021VoorAangenomen
20-09-2021Verklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMBVoorAangenomen
20-09-2021Eindrapportage Raadswerkgroep Financiële kaderstellingVoorAangenomen
20-09-2021Vaststelling Structuurbeeld Klein VaticaanVoorAangenomen
20-09-2021Ontslag mevr. M. van Ast als Forumlid van de StadspartijVoorAangenomen
20-09-2021Benoeming Forumlid Henk-Jan Hulleman voor VVDVoorAangenomen
20-09-2021Motie: Geen sloop BaudartiuscollegeVoorAangenomen
20-09-2021Motie: Behoud verloskunde in het Gelre ziekenhuis ZutphenVoorAangenomen
13-07-2021Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark – Toegankelijkheid EmerparkVoorAangenomen
13-07-2021Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van ZutphenVoorAangenomen
13-07-2021Herinrichting SchupstoelVoorAangenomen
13-07-2021Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024VoorAangenomen
13-07-2021Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&WVoorAangenomen
13-07-2021Motie: Op weg naar een inclusieve samenlevingVoorAangenomen
13-07-2021Motie: Artikel 1 op alle scholenVoorAangenomen
13-07-2021Amendement: Herinrichting Schupstoel – Wilhelminafontein op de SchupstoelTegenVerworpen
12-07-2021Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio AchterhoekVoorAangenomen
12-07-2021Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21BVoorAangenomen
12-07-2021Renovatie hockeyveldenVoorAangenomen
12-07-2021Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podiumVoorAangenomen
12-07-2021Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1VoorAangenomen
12-07-2021Motie: Huis van de StadTegenVerworpen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuurVoorAangenomen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de StadVoorVerworpen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat BolwerckVoorAangenomen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Popcultuur en buitensoosVoorAangenomen
12-07-2021Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos ZutphenVoorAangenomen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Graafschap bibliotheken en HanzehofTegenVerworpen
12-07-2021Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 – Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad – onderdeel bibliotheekVoorVerworpen
02-07-2021Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2021-1VoorAangenomen
02-07-2021Voorjaarsnota 2021VoorAangenomen
02-07-2021Overnemen advies Auditcommissie over Jaarstukken 2020VoorAangenomen
02-07-2021Jaarstukken 2020VoorAangenomen
02-07-2021Motie: Tijdsbestedingsnorm collegeTegenVerworpen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Jaarlijks bedrag programmabegroting tbv tegengaan woningnood (uitvoering initiatiefvoorstel en moties)VoorAangenomen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Ondergronds brengen hoogspanningslijnenVoorAangenomen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Aankoop HanzehofVoorAangenomen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Onderhoud HanzehofVoorAangenomen
02-07-2021Amendement: Voorjaarsnota 2021 – Kapitaallasten HanzehofVoorAangenomen
02-07-2021Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfaseVoorAangenomen
02-07-2021Motie: Doorbraak voor kinderen in armoedeVoorAangenomen
31-05-2021Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- GelderlandVoorAangenomen
31-05-20211e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021VoorAangenomen
31-05-2021Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemtVoorAangenomen
31-05-2021Motie: Debat kernenergieVoorVerworpen
31-05-2021Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, ZutphenVoorAangenomen
31-05-2021Aanwijzing de heer A.V. Dewkalie tot raadsgriffier gemeente ZutphenVoorAangenomen
31-05-2021Motie: De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenlevingVoorAangenomen
31-05-2021Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente ZutphenVoorAangenomen
26-04-2021Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisisVoorAangenomen
26-04-2021Investeringsprogramma transformatie sociaal domeinVoorAangenomen
26-04-2021Motie: Aanpak sanering problematische schuldenVoorAangenomen
26-04-2021Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagendaVoorAangenomen
26-04-2021Kader Anders samenwerken aan een sterk ZutphenVoorAangenomen
26-04-2021Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in ZutphenVoorAangenomen
29-03-2021Sport- en accommodatiebedrijf ZutphenVoorAangenomen
29-03-2021Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020VoorAangenomen
29-03-2021Vaststelling bestemmingsplan “Snippergroen Zuidwijken”VoorAangenomen
29-03-2021Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkhofweg 10’VoorAangenomen
29-03-2021Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7VoorAangenomen
29-03-2021Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)VoorAangenomen
29-03-2021Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, ZutphenVoorAangenomen
29-03-2021Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14TegenAangenomen
29-03-2021Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026VoorAangenomen
29-03-2021I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023VoorAangenomen
29-03-2021Krediet thuiswerkplekvergoedingVoorAangenomen
29-03-2021Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatieVoorVerworpen
29-03-2021Motie: Eenzaamheid IIVoorAangenomen
29-03-2021Motie: Regie op cultuurTegenAangenomen
29-03-2021Financiering en realisatie rotonde N346-AlmensewegVoorAangenomen
29-03-2021Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen WarnsveldVoorAangenomen
29-03-2021Benoeming griffier gemeenteraad ZutphenVoorAangenomen
29-03-2021Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen – Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangenVoorAangenomen
29-03-2021Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) – Lex silencio positivoVoorAangenomen
29-03-2021Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) – CameratoezichtVoorAangenomen
29-03-2021Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalenVoorAangenomen
01-03-2021Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021VoorAangenomen
01-03-2021Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 – 17VoorAangenomen
01-03-2021GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (met zienswijze)VoorAangenomen
01-03-2021Kadernota VNOG 2022-2025VoorAangenomen
01-03-2021Motie: Aanpak gevolgen woningnoodTegenAangenomen
01-03-2021Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstandVoorAangenomen
01-03-2021Motie: Stop lichtvervuiling in ZutphenVoorAangenomen
01-03-2021Motie: Versnellen en oplossen woningtekortTegenAangenomen
01-03-2021Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente ZutphenVoorAangenomen
01-03-2021Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- GelderlandTegenVerworpen
01-03-2021Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenetVoorAangenomen
01-03-2021Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente ZutphenVoorAangenomen
01-03-2021Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaalVoorAangenomen