Kies Bewust Lokaal maakt zich echt zorgen om de wijze waarop bestuurd wordt. Tijdens het debat op 8 maart j.l. Riep Lijstrekker Petra Ackermans inwoners al op om de keuze te maken voor een ander bestuurscultuur. Bestuur waar je het lef hebt om ook op een besluit terug te durven komen. Zeker als tijdens de behandeling van een raadsbesluit toch niet alle gegevens overlegd zijn. Of dat het toch anders in elkaar steekt dan ons voorgehouden is.

Zoals bij de Schupstoel, Er liggen bezwaarschriften, meer dan 1600 inwoners willen de Schupstoel anders inrichten. Wij weten dat 1600 een fractie is van het aantal inwoners welke wij hebben echter er zijn moties ingediend door partijen en aanpassingen gedaan door het college waar minder inwoners bij betrokken waren. Dus waar ligt dan de grens?

Na het besluit over de Schupstoel waar raadslid Petra Ackermans niet bij aanwezig was maar waar Bert Jansen de keuze maakte op basis van de toen aanwezige informatie. Is ons ten ore gekomen dat wij niet juist geïnformeerd waren. Als raad moet je op besluiten terug kunnen komen. Zo gaan wij dat doen met de Schupstoel. Wij willen een onderzoek. Vooraf.

Wat gebeurt er in de praktijk. Weer drukken ze het plan door. Ondanks dat er een bezwaarschrift ligt, klachten binnen stromen en een WOB verzoek schijnt verstuurd te zijn. Ondanks al dit is het college aan het doorpakken want het mag er zit een regel in de wet dat het mag.

Waar is het fatsoen?

Waar is de wens van de partijen om inwoners te betrekken bij  de politiek?

Hoe uit zich dit in de praktijk als inwoners het er NIET mee eens zijn?

Durft de politiek het dan ook echt aan ?

#Inwonersop1 #Samenkleurenwedestad #SamenbouwenaanZutphen #DoemeeKrachtigZutphenisvaniedereen #STRIJDMEE #JouwBuurt #SamenmakenweZutphen/WarnsveldMooier

Wij zagen het bij het aanvragen van een debat over 5G! Inwoners stonden buiten…. Wij weten allemaal hoe het in Den Haag ging toen mensen naar Den Haag riepen de maatregelen omtrent Corona zijn to much. Stop ermee denk aan onze democratie. Ook hier werd niet geluisterd . Toen onze inwoners aangaven aub laat onze kinderen zwemmen. Nee, we houden ons aan het moreel kompas. Niet het gesprek aan gaan. Zelfs dat gebeurt niet.

Kies Bewust Lokaal is van mening dat alle inwoners er toe doen. Wij hebben laten zien dat wij ook de moeilijke gesprekken aan durven te gaan. Stem daarom Kies Bewust Lokaal LIJST 9. #openbestuur #hetmoetanders