Net als eerder in Deventer ondertekenden ook in de gemeente Zutphen op maandag 21 februari diverse politieke partijen het Regenboog Stemakkoord 2022. De ondertekenaars zetten zich voor de komende vier jaar in voor een diverse en inclusieve gemeente met aandacht voor LHBTI-personen. Het ondertekenen gebeurde in aanwezigheid van Cor en Paul, de ambassadeurs in Zutphen namens COC Deventer e.o.

Kies Bewust Lokaal is blij dat alle partijen ondertekend hebben. Een mooi initiatief. Echter het moet natuurlijk ook ten uitvoer gebracht worden. Omdat ook de coalitie partijen Burgerbelang, D66, Groen Links, en de PvdA het akkoord hebben ondertekend, bevreemd het ons dat er weinig over terug te vinden is in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord kunnen wij de volgende zin vinden: Dat er in de gemeente respect is voor diversiteit en ruimte om jezelf te kunnen zijn, met name voor LHBTQ-jongeren. Nergens kunnen wij vinden hoe hoe het stembus akkoord tot uitvoering wordt gebracht en dat vinden wij jammer. Voor ons een reden om actief vragen te stellen en de vinger aan de pols te houden.

Kies Bewust Lokaal staat voor :   

a. Symbolen een sterke ondersteunende functie kunnen hebben op gedragen beleid; 

b. Symbolen een sterke ondersteuning kunnen geven aan mensen die onder omstandigheden lijden;  

c. Tolerantie naar alle inwoners van de stand ten alle tijden en op verschillende manieren uitgedragen mogen worden  

d. Een regenboogpad op een prominente en veilige plek in onze gemeente de zichtbare manier is om dit uit te dragen.