2022 – 2026

Trots presenteren wij onze kandidatenlijst. Ons team wil graag de doelgerichte punten tot uitvoer gaan brengen. De manier hoe wij dit doen staat centraal. Wij willen geen gemeente zijn die opdraagt maar een gemeente die actief onze inwoners betrekt bij de beslissingen in onze stad. Actief inwoners verzoekt met plannen te komen en eigen initiatief van inwoners, instellingen en ondernemers is daarbij een must.

Ons team heeft veel ervaring zowel binnen de gemeenteraad of zij hebben werkervaring opgedaan op het sociaal domein, bestuurlijke functies bekleed of hebben nauw samengewerkt met ambtenaren, collega’s en gemeenteraden. Hierdoor kunnen wij beter ons werk doen, met de kennis en kunde welke noodzakelijk is voor de taak als raadslid en forumlid. Naast raadsleden en fractieleden hebben wij fractieondersteuners op de lijst staan welke met hun ervaring van grote toegevoegde waarde zijn voor ons team. Elke kandidaat zal zijn werk binnen de fractie oppakken.

Het is algemeen bekend dat de gemeenteraad een lekenbestuur is. Dit betekend dat je geen specifieke opleiding hoeft te hebben. De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met als kerntaak het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Hoeveel raadsleden een gemeente telt, loopt uiteen doordat het afhankelijk is van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. In Zutphen zijn dit 29 raadsleden welke gekozen worden. Een gemeenteraadslid hoeft geen opleiding gevolgd te hebben om zijn taak te volbrengen.

Kies Bewust Lokaal vind het van groot belang dat het niveau van de gemeenteraad omhoog gaat. Dat de debatten op inhoud gevoerd gaan worden en niet politiek bedreven wordt om iemand onderuit te schoppen, wat wij nu vaak zien. Iedere partij zet wonen op 1, echter echt samenwerken is er niet bij. Bijzonder vinden wij, want wij hebben het zelfde doel. Betaalbaar wonen voor iedereen. Jong en oud. Ze vergeten de inhoud en het doel, het gaat vaak om het scoren.

Kies Bewust Lokaal wil doelen behalen. Samen met andere partijen inwoners ondernemers en instellingen. Als wij eerlijk en realistisch zijn weet je dat je het niet alleen kunt. Geen gouden bergen beloven maar thematisch aan de slag gaan. Samenwerken is beter, je krijgt meer voor elkaar als je open durft te staan voor andere meningen en idee├źn, een andere kijk op de onderwerpen. Tenslotte gaat het om de inwoners en ondernemers van de gemeente. Onze beslissingen raken iedereen.

Bert Jansen

Petra Ackermans

Aranka Verwoort

Andre Nijenhuis

Jefta Maarsen

Anton Menkveld

Ghislaine Bouwmeister

Heini Papperse

Marianne Vennegoor

Ramon Krassenberg

Marjon Smulders

Anno van de Meer

Andre Holthuis

Evert Jan Rieksen