In het Doelgericht programma heeft u het volgende kunnen lezen: Wij willen het LBHTI-initiatiefvoorstel “Herkenbare Regenbooggemeente” uitdragen met de onderwerpen; situatie op school, veiligheid op straat, melden van onveiligheid, zichtbaarheid vanuit de gemeente en bijeenkomsten voor LHBTI+ jongeren. Wij willen duidelijk maken wat de gemeente doet voor de doelgroep. Wij willen aan de website van de gemeente een pagina toevoegen over LHBTI+. Ook willen wij peilen of er behoefte is aan een zebrapad of een ander symbool.

Op zaterdag 30 maart 2024 werd het Regenboog pad feestelijk geopend. Dit na de aangenomen motie welke Raadslid Petra Ackermans namens Kies Bewust Lokaal ingediend heeft.

Een van de doelen uit ons doelgericht programma. Daar zijn wij trots op. En natuurlijk het besef dat er ook mensen zijn die niet blij zijn met dit regenboog pad om welke reden dan ook. Dit maakt ons werk soms lastig want je kan niet iedereen tevreden stellen. En welke keuze maak je dan als raadslid.

In ons doelgericht programma heeft kies bewust lokaal duidelijk aangegeven dat als wij een regenboog gemeente willen zijn wij dit ook moeten uitstralen. En dat iedereen welkom is in onze gemeente en zich veilig moet voelen . Wij zoeken naar verbinding, wij leggen onze keuzes uit en praten met elkaar .

Toen Jelle en Jesse ons benadereden ondat zij de wens hadden voor een rege boogpad in onze gemeente, was het niet moeilijk om hier doormiddel van een motie gehoor aan te geven.

Samen met de stadspartij en partij van de dieren hebebn wij hun verzoek ingewilligd.

In het debat mrt andere partijen werd duidleijk dat er ook behoefte was aan regenboogbankjes en uitingen via scholen.

Het was een gied debat et een mooie uitkomst. De start een regenboogpad de wens van een groep inwoners.

Voor ons en zeker voor mij als raadslid het grootste belang . Tenslotte zitten wij voor iedereen in de raad en vertolken wij de stem van alle inwoners.

Een regenboogpad is niet zomaar een stukje wegdek. Het regenboogpad is een krachtig symbool van solidariteit en steun

Een Veel gemaakte opmerkingen is waarom de LHBTIQ+ groep in hokjes plaatsen.

Laten we een regenboogpad ook een symbool zijn voor ons om niet in hokjes te denken.

Waarom zouden we labels moeten plakken op liefde, identiteit en individualiteit?

Elk mens is uniek en waardevol, en het is onze taak om een omgeving te creëren waarin iedereen vrij is om te zijn wie ze zijn, zonder beperkingen of vooroordelen.

Dit regenboogpad herinnert ons eraan dat we, ongeacht onze verschillen, één gemeenschap zijn.

Het herinnert ons eraan dat liefde altijd sterker is dan haat, en dat samenwerking altijd krachtiger is dan verdeeldheid.

Het is een uitnodiging om te omarmen, te respecteren en te vieren wat ons uniek maakt, terwijl we tegelijkertijd bouwen aan een samenleving die gebaseerd is op gelijkheid en rechtvaardigheid voor allen.

Laten we vandaag niet alleen het regenboogpad openen, maar ook onze harten en geesten voor een toekomst waarin diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar ook gevierd.

Laten we vandaag, terwijl we dit regenboogpad openen, ook een belofte maken aan onszelf en aan elkaar.

Laten we blijven vechten voor gelijkheid, voor acceptatie en voor liefde.

Laten we samenwerken om een wereld te creëren waarin iedereen de vrijheid heeft om trots te zijn op wie ze zijn, zonder angst voor veroordeling of discriminatie.