Naar aanleiding van raadsvragen over de signalen van woonoverlast in de wijk Tichelkuilen heeft de raad een antwoordbrief ontvangen.

In deze antwoordbrief is een forumspecial toegezegd op 20 oktober 2022, waarmee het forum uitgebreider wordt geïnformeerd over de wijze waarop in Zutphen signalen van woonoverlast in behandeling worden genomen.

Het thema is Woonoverlast binnen de gemeente Zutphen.

Tijdens de verkiezingsperiode hebben wij U de belofte gedaan dat inwoners en ondernemers door Kies Bewust Lokaal actief benaderd worden om mee te praten. Zonder uw mening kunnen wij ons werk niet goed doen. Vandaar dat wij graag uw mening horen

Wilt u het forum bijwonen of wilt u inspreken en uw ervaringen met ons delen dan bent u natuurlijk welkom. https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/forum/forum-van-20-oktober-2022

Wel zijn er regels aan verbonden.

In alle Forumvergaderingen kunnen burgers het woord voeren. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van het type Forumvergadering. aanmelden via griffie@zutphen.nl

Spelregels

  1. Burgers kunnen in één Forumvergadering maximaal 4 minuten spreektijd krijgen.
  2. In één Forumvergadering wordt in totaal niet meer dan 20 minuten spreektijd verleend. Als er dus meer dan vijf sprekers zijn, dan zal de voorzitter die twintig minuten verdelen over de sprekers. Iedereen krijgt dan korter het woord
  3. Insprekers dienen zich vooral tot de hoofdlijnen van hun inbreng te beperken en zich niet in details te verliezen.
  4. Insprekers krijgen als regel het woord in de volgorde waarin zij zich hebben aangemeld bij de griffie.
  5. Insprekers kunnen er vanuit gaan dat de deelnemers aan de vergadering alle stukken hebben gelezen en dus weten waarover het gaat.
  6. Het is handig als de inspreker zijn inbreng op papier (zo mogelijk voorzien van contactgegevens) achterlaat bij de griffier. Deze wordt dan achter de notulen van de vergadering gevoegd, zodat zij officieel bewaard blijft.